ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių Romos katalikų susivienijimas AmerikojePagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje
Alternatyvūs pavadinimai
142 kuop. Susiv. liet. Rymo katal. Amerikoje šaltinis: Prakalbos dainos ir deklamacijos! : rengiama 50, 8 ir 142 kuop. Susiv. liet. Rymo katal. Amerikoje nedelioj lapkričio (Nov.) 22, d. 1914 m. ant Acme (Germania) sales, 2416 E. 9th stree. Kalbes gerb. kun. F. Kemešis…, [1914], p. [1]
Susivienijimo liet. Rymo katalikų Am. 142 kuopa šaltinis: Clevelando lietuviškų draugysčių istoriška peržvalga, 1917, p. 83
Susivienijimo lietuvių Rymo katalikų 142 kuopa
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis