ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Skalskaitė, Liuda (1885-1976)Pagrindinė informacija:
Lytis mot.
Gimė 1885-08-20
Mirė 1976-08-28
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
L., Šukevičienė
L.M., Skalskaite-Šukeviciene
Skalskaitė šaltinis: (Programas. Br. Tilmansų teatre nedėlioj 6(19) sausio 1913 m. Dainų vakaras (tradicijinis vakaras liet. st. naudai) = Программа. Театръ Бр. Тильмансъ и Ко. Въ воскресенье 6(19) января 1913 года въ пользу недостатныхъ студентовъ С.-Петербургскаго литовскаго землячества Вечеръ песенъ, 1913, p. 1)
Skalskaitė, L.
Skalskaitė-Šukevičienė, Liuda
Skalskaitė-Šukevičienė, Liudvika
Скальская šaltinis: (Programas. Br. Tilmansų teatre nedėlioj 6(19) sausio 1913 m. Dainų vakaras (tradicijinis vakaras liet. st. naudai) = Программа. Театръ Бр. Тильмансъ и Ко. Въ воскресенье 6(19) января 1913 года въ пользу недостатныхъ студентовъ С.-Петербургскаго литовскаго землячества Вечеръ песенъ, 1913, p. 1)
Скальская, Л.
Скальская-Шукевичъ, Л.М.
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (6):

garsas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
garsas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
garsas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis