ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

J. Naujalio knygynasPagrindinė informacija:
Pavadinimas J. Naujalio knygynas
Alternatyvūs pavadinimai
Centrala kunmeto šaltinis: Naujalis, J. Dainos [Natos], 1912, antr. p.
Centralinė sankrova šaltinis: Naujalis, J. Dainos [Natos], 1912, antr. p.
J. Naujalio knįgynas šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 739
J. Naujaljo knįgų krautuvė šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 739
Juozapo Naujalio knygynas
Juozo Naujalio knygynas šaltinis: Raguotienė, G. Spaudą atgavus, 1996, p. 331
Naujalio knygynas
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (2):

garsas
Kauno aps. VB
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis