ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Swarbi kelione per peklą ir per dangų podraug su naudingais pagraudenimais dēl duszios iszganymo / isz wokiszkos kalbos iszwersta, trumpai suglausta ir suraszyta nů M.G. - 1931

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys iszleistos, spausdintos ir gaunamos Jagomasto Spaustuvēje "Lituania" [1931]
Apimtis 48 p.; Archyvinė kopija: 537MB Viešos prieigos kopija: 11MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
M.G. yra Mikelio Genio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 584)
Got. šriftas
Su antsp.: "Aušros" muziejus Šiauliai
Su antsp.: Vytauto Didž. univ. biblioteka. - Su KPIB spec. fondo žyma
Szitos wisos knygos ir knygelēs yra gaunamos: Jagomasto spaustuvėje "Lithuania", Tilźēje (54 pavad.)
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 1997, t. 1: knygos S-T, įr. 17769
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 04 12
Sudaryt. pratarmė, p. 3-5
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Swarbi kelione per peklą ir per dangų podraug su naudingais pagraudenimais dēl duszios iszganymo / isz wokiszkos kalbos iszwersta, trumpai suglausta ir suraszyta nů M.G. - Tilźēje, 1931. - 48 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 52 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
230.1, 245:284.1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis