ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lenkijos šeštokas. 1668

Tipas icon vaizdasvaizdas
Išleidimo duomenys Bydgoščiaus monetų kalykla (?)
Apimtis Archyvinė kopija: 1MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos dailės muziejus (LIMIS)
Pastabos
moneta
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Lietuvos dailės muziejus
Lenkijos Karalystės biloninė (t. y. žemos prabos sidabro), šešių grašių vertės moneta – šeštokas. AVERSAS: centre karūnuoto valdovo portretas profiliu į dešinę, po juo Lenkijos didžiojo iždininko (1659–1668) Jano Krasinskio (Jan Krasiński) giminės herbo figūra – ant pasagos tupintis naktikovas su žiedu snape. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „IOAN[nes]: CASIM[irus]: D[ei]: G[ratia]: REX. POL[oniæ] & SUE[tiæ]“. (Vertimas pažodžiui: „Jonas Kazimieras Dievo malone karalius Lenkijos ir Švedijos“). REVERSAS: centre, po karūna, nominalo skaičius: „VI“ ir Lenkijos, LDK bei Vazų giminės herbai, po jais įvairių Lenkijos Karalystės bei LDK kalyklų nuomotojo Tito Livijaus Boratinio (Titus Livio Boratini) inicialai: „T.L.–B.“. Aplink, vaizdulio pakraščiu, lotyniška legenda: „GROS[sus]. ARGE[nteus]. SEX[duplex]. REG[ni]. POL[oniæ]. 1668“. (Vertimas pažodžiui: „Grašis sidabrinis šešiagubas karalystės Lenkijos, 1668“). Aprašė Linas Bubnelis
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos dailės muziejaus kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis