ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Enchiridion. Catechismas maszas ... / per D. Martina Luthera ; o isch wokischka lieszuwia ant lietuwischka pilnai ir wiernai pergulditas per Baltramieju Willenta ... ; per Lazaru Sengstack ... atnaugintos.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys ischpaustas per Jona Fabriciu
Apimtis Archyvinė kopija: 788MB Viešos prieigos kopija: 18MB; inic., vinj, [87] p
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Ištekliaus apimtis: 83 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir gamintojas.
Luther, Martin, 1483-1546
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis