ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 74 : Svyriai1317 : [Karaliaus Žygimanto Augusto mandatas Grigorijui Astikui stoti prieš karaliaus teismą pagal bajoro Lukašo skundą, kaltinant Astiką Svyrių (Ašmenos pav.) bažnyčiai priklausančių žemių smurtiniu užgrobimu ir valdymu]. - 1564.VIII.9. - 2 lap., 1 dok.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis 2 lap., 1 dok.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusų, senoji (slavų)
Pastabos
Rankraštinis nuorašas, patv. antsp.
Minima žemė Milošiškė
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis