ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kronika polska litewska, żmódzka y wszystkiej Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołynskiej, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey … y rozmaite przypadki woienne y domowe, Pruskich, Mazowieckich, Pomorskich y inszych krain Królestwu Polskiemu y Wielkiemu Xięstwu Litewskiemu przyległych, według istotnego y gruntownego zniesienia pewnych dowodow z rozmaitych historikó w y autorów postronnych y domowych, y Kijowskich, Moskiewskich, Sławańskich, Liflantskich, Pruskich starych … / przez Macieia Osostewiciusza Striyjkowskiego dostatecznie napisana, złożona y na pierwsze światło z wybadanim prawdziwie dowodney starodawnosći własnym wynalezienim, przeważnym dochćipem y nakładem nowo wydźwigniona przez wszystki starożytne wieki aż do dzisieyszego roku 1582 … - M.D.LXXXII [1582]. - [43], 791 [i.e. 790], [19] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys drukowano u Gerzego Osterbergera
Apimtis iliustr., portr., [43], 791 [i.e. 790], [19] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų lotynų
Pastabos
Su lot. dedik. karaliui Steponui Batorui kn. pradžioje
Dalis teksto lot. k.
Sign.: )(6, ()(8, A-Z, a-z, AA-YY6, ZZ4
Pagin. klaida: p. 85 pažymėtas p. 95; p. 150 - p. 130; p. 164 - p. 146; pakartotas p. 92, praleisti p. 403 ir p. 422
Def.: trūksta antr. lapo, p.[3-8], [11-26], 46-47, 56-57, 273-284, 309-310, 319-320, [4-7], [18-19]; daug lapų defektuotų
Įrišta ruda oda
Def.: trūksta antr. lapo, p. [3-43], 1-31, 36-37, 161-162, 173-174, 209-210, 271-272, 293-306, 311-312, 377-378, 387-407, 429-482, 521-524, 537-538, 541-544, 547-550, 599-604, 741-764, 767-770, [3-19]; labai daug lapų defektuotų
Įrišta kartonu su odos nugarėle (be pusės viršelio)
Def.: trūksta antr. lapo, p. [3-43], 1-57, p. 779-791, [1-19]
Naujai perrišta į 5 atskiras knygas
Def.: trūksta antr. lapo, p. [1-43], 1-5, 34-49, 145-148, 197-198, 329-342, 399-400, 420-428, 519-522, 555-560, 563-584, 615-618, 639-642, 723-726, 729-791, [1-19]
Įrišta kartonu su odos nugarėle
Def.: apgadintas antr. lapas, trūksta p. [3-43] ir pabaigps nuo p. 471
Su lipde: E Bibliotheca Seminarii Samogitiensis. - Su lipde: Metropolijos kunigų seminarijos inventorius. - Su sp.: Bibliotheca alumnorum seminarii Samogitiensis. - Su sp.: Metropolijos kunigų seminarijos biblioteka Kaune
Su sp.: Książnica Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie
Su sp.: Vilniaus dailės muziejaus biblioteka
Su rankr. įr.: 1858 roku Września II dnia Jozef Drozdowski na pamiątkę Justynowi Kozłowskiemu w Pogrejżach ofiarował
Su sp.: Библіотека Виленской Р.К. Епархіальной Семинарii. - Su rankr. įr.: Ex Libraria Con[ven]ti Zasvirensis F[rat]ris Ludovici Gimbutt Carm.
Estreicher, t. 29 (1933), p. 352-354
KPBJ, t. 2, 2423
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis