ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 26 : Latvyčiai, Slanimo pavietas ir kitos vietovės. -1635-1789. 2228 : [Kauno pavieto bajorų Magdalenos Stankevičienės, Vaclovo ir Jurgio Andrejevičių (Andrzeiewicy), Motiejaus Petraškevičiaus (Pietraszkowicz) ir Stanislovo Bagdonavičiaus (Bochdanowicz) 1583 m. raštas, kuriuo Lipnikų dvarą su viskuo, kas jam priklausė, Kauno paviete dovanoja Lipnikų bažnyčiai, sau pasilikdami patronato teisę ir už tai gavę 20 kapų lietuviškų grašių, kartu transumuodami 1522 m. dėdės Mikalojaus ir jo žmonos Magdalenos Stankevičių (Stankiewicz) fundaciją bažnyčiai ir ją patvirtindami]. - 1592.VII.8

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys [1592]
Apimtis 4 lap., 1 dok.; Archyvinė kopija: 14MB Viešos prieigos kopija: 2MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Rankraštinis XVIII a.(?) nuorašas
Lenkų k.
Defekt.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2016 02 23
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: ???
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 6 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
27(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis