ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 31 : Ožiūnai, Ašmenos pavietas. - 1557-1636. 2331 : [Vilniaus vaivados ir LDK kanclerio Mikalojaus Radvilos (Juodojo) raštas Beržėnų tijūnui Merkeliui Šemetai dėl Gregoro Astiko skundo, jog M. Radvila liepęs užsėti Ožiūnų dvaro žemę, kurią savinasi Gregoras Astikas, ir primena, kad teks laukti teismo] [Rankraštis]. - 1559.VI.27. - 1 lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis 1 lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusėnų
Pastabos
Rankr. nuorašas
Slavų kanc., lenk.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis