ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 79 : Šiluva. 1430 : [Sofijos Vnučkienės (Wnuczkowa) dovanų aktas, kuriuo ji užrašo Šiluvos evangelikų reformatų mokyklai ir prieglaudai 500 lietuviškų kapų grašių]. - 1592.I.7

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [1592]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 27MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusų, senoji (slavų)
Pastabos
Rankraštinis 1592.I.9 išrašas iš Žemaitijos pilies teismo knygų, patv. 2 antsp.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 02 09
Minimi Levikainių ir Daužnagių kaimai
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. 1430 : [Sofijos Vnučkienės (Wnuczkowa) dovanų aktas, kuriuo ji užrašo Šiluvos evangelikų reformatų mokyklai ir prieglaudai 500 lietuviškų kapų grašių]. - 1592.I.7. - 1 lap. - Vnučkienė, Sofija
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis