ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 79 : Šiluva. 1430 : [Sofijos Vnučkienės (Wnuczkowa) dovanų aktas, kuriuo ji užrašo Šiluvos evangelikų reformatų mokyklai ir prieglaudai 500 lietuviškų kapų grašių]. - 1592.I.7

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [1592]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 27MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
rusų, senoji (slavų)
Pastabos
Rankraštinis 1592.I.9 išrašas iš Žemaitijos pilies teismo knygų, patv. 2 antsp.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 02 09
Minimi Levikainių ir Daužnagių kaimai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. 1430 : [Sofijos Vnučkienės (Wnuczkowa) dovanų aktas, kuriuo ji užrašo Šiluvos evangelikų reformatų mokyklai ir prieglaudai 500 lietuviškų kapų grašių]. - 1592.I.7. - 1 lap. - Vnučkienė, Sofija
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis