ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tiesa / Rusijos social-demokratų darbininkų partija. - 1917-1994

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvių rajono R.S.-D.D.P. [1917-1994]
Apimtis Archyvinė kopija: 122MB Viešos prieigos kopija: 2MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr.: Liaudies balsas, 1940, birž. 18 (Nr. 1)-birž. 25 (Nr. 5)
Paantr.: R.S.-D.D.P. Lietuvių rajono organas, 1917, [bal. 22 (Nr. 3)]-spal. 20 (Nr. 24); R.S.-D.D.P. Lietuvių sekcijų Centro Biuro Petrapilio Lietuvių sekcijos prie P.K. organas, 1917, spal 27 (Nr. 25)-1918, kovo 6 (Nr. 16); R.K.P. Lietuvių sekcijų Centro Biuro ir Petrapilio Lietuvių sekcijos prie P.K. organas, 1918, kovo 19 (Nr. 17)-kovo 23 (Nr. 18); Rusijos komunistų partijos (bolševikų) Petrapilio Lietuvių sekcijos prie P.K. organas, 1918, kovo 29 (Nr. 19)-[bal. 12 (Nr. 21)]; Rusijos komunistų partijos Lietuvių sekcijų Centro Biuro, Petrapilio Lietuvių sekcijos ir Maskvos organizacijos organas, 1918, bal. 25 (Nr. 23)-[liep. 27 (Nr. 36)]; Rusijos komunistų partijos Lietuvių sekcijų Centro Biuro, Petrapilio ir Maskvos Lietuvių sekcijų organas, 1918, [rugpj. 10 (Nr. 38)]-gruod. 17 (Nr. 54); nenurodyta, 1919, kovo 16 (Nr. 1); Lietuvos komunistų Centro Biuro laikraštis, 1919, lapkritis (Nr. 2); Lietuvos komunistinių organizacijų Centro Biuro organas, 1920, balandis (Nr. 2)-gegužė (Nr. 3); Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Lietuvos Centro Biuro organas, 1920, birželis (Nr. 6)-spalis (Nr. 8); Lietuvos komunistų partijos Centro Biuro organas, 1920, lapkr. 7 (Nr. 9)-1921, rugs. 20 (Nr. 6); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto organas, 1921, lapkr. 28 (Nr. 7)-1922, rugpjūtis (Nr. 25/26); Lietuvos komunistų partijos CK-to organas, 1924, liepa (Nr. 27)-1930, rugpjūtis (Nr. 1), 1934, sausis (Nr. 1)-1940, kovo 15 (Nr. 3); vienkartinis leidinys, 1940, birž. 18 [Nr. 1]; darbo žmonių laikraštis : vienkartinis leidinys, 1940, birž. 21 [Nr. 2]; darbo žmonių laikraštis, 1940, birž. 22 (Nr. 3); Lietuvos komunistų partijos CK organas, 1940, birž. 26 (Nr. 6)-rugs. 29 (Nr. 93); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) CK ir Kauno MK organas, 1940, spal. 1 (Nr. 94)-1941, birž. 22 (Nr. 153), 1942, vas. 1 (Nr. 4)-kovo 15 (Nr. 6); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) CK organas, 1942, kovo 29 (Nr. 7)-1944, rugs. 13 (Nr. 58); Lietuvos KP(b) CK ir Vilniaus MK organas, 1944, rugs. 14 (Nr. 59)-1945, lapkr. 13 (Nr. 264); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro Komiteto LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Liaudies Komisarų Tarybos organas, 1945, lapkr. 14 (Nr. 265)-1946, kovo 24 (Nr. 70); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo ir Ministrų Tarybos organas, 1946, kovo 26 (Nr. 71)-1952, spal. 21 (Nr. 250); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Ministrų Tarybos organas, 1952, spal. 22 (Nr. 251)-1957, rugpj. 2 (Nr. 181); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organas, 1957, rugpj. 3 (Nr. 182)-1977, vas. 27 (Nr. 49); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organas, 1977, kovo 1 (Nr. 50)-1989, gruod. 31 (Nr. 300); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis, 1990, saus. 3 (Nr. 1)-saus. 31 (Nr. 25); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto laikraštis, 1990, vas. 1 (Nr. 26)-kovo 16 (Nr. 63); Lietuvos komunistų partijos leidinys, 1990, kovo 17 (Nr. 64)-liep. 31 (Nr. 161); nenurodyta, 1990, rugpj. 1 (Nr. 162)-1991, lapkr. 12 (Nr. 220); dienraštis, 1991, lapkr. 13 (Nr. 221)-1993, rugs. 30 (Nr. 190); dienraštis Lietuvai, 1993, spal. 1 (Nr. 191)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Priešantr.: Rusijos komunistų partija (bolševikų), 1918, kovo 19 (Nr. 17)-[bal. 12 (Nr. 21)]; Rusijos komunistų partija, 1918, [bal. 25 (Nr. 23)]-gruod. 17 (Nr. 54); Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partija, 1919, kovo 16 (Nr. 1)-1920, spalis (Nr. 8); nenurodyta, 1920, lapkr. 7 (Nr. 9); Lietuvos komunistų partija, 1920, gruod. 25 (Nr. 10)-1921, [lapkr. 28 (Nr. 7)]; Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija), 1922, [gegužė (Nr. 2)]-rugpjūtis (Nr. 25/26), 1924, liepa (Nr. 27)-1930, rugpjūtis (Nr. 1), 1934, sausis (Nr. 1)-1940, kovo 15 (Nr. 3)
Red.: Z. Aleksa-Angarietis, 1918, vas. 20 (Nr. 12)-kovo 23 (Nr. 18); Vincas Kapsukas, 1918, kovo 29 (Nr. 19)-[bal. 12 (Nr. 21)]; V. Kapsukas ... [et al.], 1918, [bal. 25 (Nr. 23)]-spal. 26 (Nr. 49); nenurodyta, 1920, lapkr. 7 (Nr. 9)-1922, rugpjūtis (Nr. 25/26), 1924, liepa (Nr. 27)-1930, rugpjūtis (Nr. 1); 1934, sausis (Nr. 1)-1940, kovo 15 (Nr. 3); Mečys Garšva, 1940, birž. 18 [Nr. 1]; Vladas Niunka, 1940, birž. 21 [Nr. 2]- rugpj. 25 (Nr. 62); nenurodyta, 1940, rugpj. 26 (Nr. 63)-1941, birž. 22 (Nr. 153), 1942, vas. 1 (Nr. 4)-1949, rugpj. 11 (Nr. 215); J. Karosas (red. pav.), 1951, rugpj. 9 (Nr. 186)-gruod. 30 (Nr. 306), 1955, saus. 1 (Nr. 1)-bal. 7 (Nr. 82); P. Griškevičius (red. pav.), 1955, bal. 8 (Nr. 83)-birž. 12 (Nr. 138), 1955, birž. 21 (Nr. 145)-liep. 29 (Nr. 178), 1955, rugpj. 31 (Nr. 206)-gruod. 25 (Nr. 303); S. Laurinaitis (red. pav.), 1955, birž. 14 (Nr. 139)-birž. 19 (Nr. 144), 1955, liep. 30 (Nr. 179)-rugpj. 30 (Nr. 205), 1955, gruod. 27 (Nr. 304)-1956, saus. 1 (Nr. 1), 1956, kovo 2 (Nr. 53)-kovo 18 (Nr. 66), 1956, bal. 28 (Nr. 100)-geg. 4 (Nr. 103), 1957, saus. 22 (Nr. 18)-kovo 3 (Nr. 53); G. Zimanas, 1949, rugs. 13 (Nr. 216)-1951, rugpj. 8 (Nr. 185), 1952, saus. 1 (Nr. 1)-1954, gruod. 31 (Nr. 310), 1956, saus. 3 (Nr. 2)-kovo 1 (Nr. 52), 1956, kovo 20 (Nr. 67)-bal. 27 (Nr. 99), 1956, geg. 5 (Nr. 104)-1957, saus. 20 (Nr. 17), 1957, kovo 5 (Nr. 54)-1958, birž. 8 (Nr. 129); nenurodyta, 1958, birž. 4 (Nr. 130)-1977, kovo 5 (Nr. 54); A. Laurinčiukas, 1977, kovo 6 (Nr. 55)-1981, gruod. 1 (Nr. 275), 1982, saus. 5 (Nr. 3)-1986, gruod. 21 (Nr. 292), 1987, saus. 23 (Nr. 19)- 1988, rugpj. 16 (Nr. 189); H. Savickas (red. pav.), 1981, gruod. 2 (Nr. 276)-1982, saus. 3 (Nr. 2); Mindaugas Barysas, 1986, gruod. 23 (Nr. 293)-1987, saus. 22 (Nr. 18), 1988, rugpj. 20 (Nr. 193)-1988, rugs. 13 (Nr. 212), 1988, spal. 5 (Nr. 230)-1990, saus. 27 (Nr. 22/23), 1990, bal. 10 (Nr. 83)-lapkr. 10 (Nr. 238/239); Antanas Stasiukaitis (red. pav.), 1988, rugpj. 17 (Nr. 190)-rugpj. 19 (Nr. 192), 1988, rugs. 14 (Nr. 213)-spal. 4 (Nr. 229), 1990, saus. 30 (Nr. 24)-bal. 7 (Nr. 81/82), 1990, lapkr. 13 (Nr. 240/241)-gruod. 22 (Nr. 280); Algirdas Strumskis, 1992, kovo 27 (Nr. 60)-bal. 25 (Nr. 80); Domas Šniukas, 1990, gruod. 23 (Nr. 281/282)-1992, kovo 26 (Nr. 59), 1992, bal. 28 (Nr. 81)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Išleid. vietos: Maskva, 1918, [bal. 25 (Nr. 23)]-gruod. 17 (Nr. 54), 1942, vas. 1 (Nr. 4)-1944, liepa (Nr. 26/27); [Raseiniai], 1919, Nr. 1-6; [Karaliaučius], 1920, Nr. 7 -1920, spalis (Nr. 8); [Belshilis(Škotija)], 1922, rugpjūtis (Nr. 25/26); Kaunas, 1920, lapkr. 7 (Nr. 9)-1922, Nr. 2(23), 1924, liepa (Nr. 27)-1930, rugpjūtis (Nr. 1), 1934, sausis (Nr. 1)-1941, birž. 22 (Nr. 153); Vilnius, 1919, kovo 16 (Nr. 1)-Nr. 5, 1944, rugpj. 9 (Nr. 28)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Leidėjai: R.S.-D.D.P. Lietuvių sekcijų Centro Biuras : Petrapilio Lietuvių sekcija prie P.K. [Petrapilio k-to], 1918, vas. 20 (Nr. 12)-kovo 6 (Nr. 16); R.K.P. Lietuvių sekcijų Centro ir Petrapilio biurai, 1918, kovo 19 (Nr. 17)-[bal. 12 (Nr. 21)]; Rusijos Komunistų partijos Lietuvių sekcijų Centro Biuras, 1918, [bal. 25 (Nr. 23)]-gruod. 17 (Nr. 54); L.[ietuvos] ir B.[altarusijos] K.P. CK, 1919, kovo 16 (Nr. 1)-lapkritis (Nr. 2); Lietuvos komunistų Centro Biuras, 1920, balandis (Nr. 2)-1921, rugs. 20 (Nr. 6); LKP CK, 1921, lapkr. 28 (Nr. 7)-1930, rugpjūtis (Nr. 1), 1934, sausis (Nr. 1)-1940, kovo 15 (Nr. 3), 1940, birž. 26 (Nr. 6)-rugs. 29 (Nr. 93); Lietuvos jaunimo sąjunga, 1940, birž. 18 [Nr. 1]; LKP (bolševikų) CK : Kauno MK, 1940, spal. 1 (Nr. 94)-1941, birž. 22 (Nr. 153); 1942, vas. 1 (Nr. 4)-kovo 15 (Nr. 6); LKP(b) CK, 1942, kovo 29 (Nr. 7)-1944, rugs. 13 (Nr. 58); Lietuvos KP(b) CK : Vilniaus MK, 1944, rugs. 14 (Nr. 59)-1945, lapkr. 13 (Nr. 264); LKP(b) CK : LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas : Liaudies Komisarų Taryba, 1945, lapkr. 14 (Nr. 265)-1946, kovo 24 (Nr. 70); LKP(b) CK : LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas : Ministrų Taryba, 1946, kovo 26 (Nr. 71)-1952, spal. 21 (Nr. 250); LKP CK : Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas : Ministrų Taryba, 1952, spal. 22 (Nr. 251)-1977, vas. 27 (Nr. 49); LKP CK : LTSR Aukščiausioji Taryba : LTSR Ministrų Taryba, 1977, kovo 1 (Nr. 50)-1990, saus. 31 (Nr. 25); LKP CK, 1990, vas. 1 (Nr. 26)-kovo 16 (Nr. 63); LKP, 1990, kovo 17 (Nr. 64)-gruod. 8 (Nr. 266/267); Lietuvos demokratinė darbo partija, 1990, gruod. 11 (Nr. 268/269)-1992, bal. 28 (Nr. 81); Tiesa, 1992, bal. 29 (Nr. 82)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Kasdieninis
Įvairaus dažnumo
Mėnesinis
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 09 15
2 kartus per mėn.
Kasmetinis
2 kartus per metus
Ketvirtinis
Dvimėnesinis
Dvisavaitinis
Savaitinis
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 6 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Tiesa. - Petrapilis, 1917-1994. - ISSN 0233-3147
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
UDK indeksas
3(474.5)(054), 070(474.5), 3(474.5)(054), 070(474.5)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis