ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gul šiandieną : Atsiskubino Betlėjun / [atlieka] Brooklyno mišras kvartetas su vargonų akomp.

Tipas icon garsasgarsas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Apimtis Archyvinė kopija: 32MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Gul šiandieną ; Atsiskubino Betlėjun [Garso įrašas] / [atlieka] Brooklyno mišras kvartetas su vargonų akomp. - [Pakartot. leid.]. - [New York], [1923?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.)
Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 1 garso failas
Susijusios vietos
Dokumente Gul šiandieną / [atlieka] Brooklyno mišras kvartetas su vargonų akomp. - 1923
Plokštelės kūriniai
Atsiskubino Betlėjun

Teisę naudoti repertuarą suteikė AGATA.
Šioje interneto svetainėje esanti muzika tapo prieinama su NCB ir LATGA-A leidimu.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis