ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Grožybe Lietuvos : Grožybe Lietuvos / įdainavo vyriškas kvartetas Šv. Cicilijos choro

Tipas icon garsasgarsas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Apimtis Archyvinė kopija: 37MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 1 garso failas
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Grožybe Lietuvos [Garso įrašas] / įdainavo vyriškas kvartetas Šv. Cicilijos choro. Jurgiuko kazokas / [atlieka] harmonika solo. - [JAV], [1912?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.)
Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Susijusios vietos
Dokumente Grožybe Lietuvos / įdainavo vyriškas kvartetas Šv. Cicilijos choro. - 1912
Plokštelės kūriniai
Grožybe Lietuvos

Teisę naudoti repertuarą suteikė AGATA.
Šioje interneto svetainėje esanti muzika tapo prieinama su NCB ir LATGA-A leidimu.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis