ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Grožybe Lietuvos : Jurgiuko kazokas / [atlieka] harmonika solo

Tipas icon garsasgarsas
Kiti asmenys
Apimtis Archyvinė kopija: 31MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas iš: Grožybe Lietuvos [Garso įrašas] / įdainavo vyriškas kvartetas Šv. Cicilijos choro. Jurgiuko kazokas / [atlieka] harmonika solo. - [JAV], [1912?]. - 1 plokštelė (apie 06 min.)
Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 1 garso failas
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Dokumente Grožybe Lietuvos / įdainavo vyriškas kvartetas Šv. Cicilijos choro. - 1912
Plokštelės kūriniai
Jurgiuko kazokas

Teisę naudoti repertuarą suteikė AGATA.
Šioje interneto svetainėje esanti muzika tapo prieinama su NCB ir LATGA-A leidimu.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis