ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Saulė / red.] D. T. Boczkowski. - 1888-1959

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys D. T. Boczkowski [1888-1959]
Apimtis Archyvinė kopija: 10959MB Viešos prieigos kopija: 250MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantraštė: laikrasztis del wysu lietuwiniku, 1888, Nr. 19-1893, Nr. 52; nedelinis laikrasztis, 1895-1896, Nr. 35; du kart nedelinis laikrasztis, 1896, Nr. 36-1904
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 04 04
2 kartus per sav.
Savaitinis
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 224 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Saulė. - Mahanoy City (Pa.), 1888-1959
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis