ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Matytinis dėl brolių ir seserų brolijos blaivystės, par szv. Tėva popieżiu Piusa IX. (devintaji) katalikams visos pasaulės įstatytos, po prieglobsta S. Marijos padůtos, ir katalikams Lietuvos Žemaiczių vyskupystės par Motiejų Voloncziauskį, vyskupą, įvestos. - 1858

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [1858]
Apimtis vinj., iliustr., 23, [1] p.; Archyvinė kopija: 8MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. kn. nenurodytas
Aprobacijos: Imprimatur. Datum Vornis 1858 anno 24. die Augusto. Episcopus Telsensis s. Samogitiensis Mathias Volonczevski. Печатать позволяется. Вильно 4. сентября 1858 года. Цензорь Павель Кукольникъ.
Ankstesnės laidos: 1858, 1859, 1860 (dvi), 1861 (dvi)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1895 (Tilžė : O. von Mauderodės? sp.)
Antr. p. vinj.
Gaigalat, W. Litteratur-Bericht. MLLG, 1896. H. 21. S. 357
Baltramaitis 1954
Biržiška II 257 ir Rankr. XIX(19) ; III ir Rankr. 3655
LB-A II 3667k
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 28
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Matytinis dėl brolių ir seserų brolijos blaivystės, par szv. Tėva popieżiu Piusa IX. (devintaji) katalikams visos pasaulės įstatytos, po prieglobsta S. Marijos padůtos, ir katalikams Lietuvos Žemaiczių vyskupystės par Motiejų Voloncziauskį, vyskupą, įvestos. - Varniůse, 1858. - 23, [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 24 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
248.145.2, 255
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis