ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jonas Iszmisłoczius kromininkas / pirmu kartu isz lenkiszkos in lietuwiszką kałbą perstatitas per Juozupą Rupejką, kanauniką Płocka, kleboną Szaduwos, źenkliniką s. Onos. - 1860

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuweja A.H. Kirkora [1860]
Apimtis 173 p.; Archyvinė kopija: 61MB Viešos prieigos kopija: 30MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Tai 1823 m. J. Rupeikos išverstos ir išleistos J. Chodzkos didakt. apysakos „Jonas iš Svisločės“ (orig. „Pan Jan ze Swisłoczy“) pirmos dalies perdirbinys
Juras Warnelis yra M. Akelaičio slapyvardis(Lietuviškieji slapyvardžiai IV 119)
Aprobacija (rus.) pasirašyta cenz. P. Kukolniko (Павел Кукольник) Vilniuje 1860 m. kovo 4 d.
Def. egz.
Baltramaitis 632
Biržiška II 1260
Brensztejn M. Adam-Honory Kirkor. Wilno, 1930. 74
Aleksandrynas II 354, III 363
Estreicher (1959-) III 148
Kantautas 7455
LR I 18
Newberry Lituanica 57
Senieji spaudiniai Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose. Šiauliai, 2003. 23
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 14
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Jonas Iszmisłoczius kromininkas / pirmu kartu isz lenkiszkos in lietuwiszką kałbą perstatitas per Juozupą Rupejką, kanauniką Płocka, kleboną Szaduwos, źenkliniką s. Onos. - Wilniuja, 1860. - 173 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 173 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
884-31, 884-31
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis