ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Missale ad usum romane ecclesie peroptime ordinatum ac diligenti cura castigatum sum pluribus aliis missis valde necessariis que nunq(ue) in eodem usu fuerund impresse. - 1501 12 23

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys impressum per Jacobum sachon pedemontanum de romano yporegiensis diocesis [1501]
Apimtis natos, ornamentinės raidės, signetas, [8], CXCIX lap.; Archyvinė kopija: 3327MB Viešos prieigos kopija: 74MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų
Pastabos
Kn. pabaigoje spaustuvininko ženklas
Tekstas dviskiltis
Tekstas spausdintas juodai ir raudonai
Sign.: []8, a-z8, τ8, θ7
Egz. def.: trūksta lap. I, LXXIIII-LXXIX, LXXXVII
Su raudonais ir mėlynais inic. - Su marginalijomis liet. k., lot. k.
Sigitas Narbutas, Zigmas Zinkevičius, „Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole“, in: Baltistica, III (2), Priedas, 1989, p. 325–341
Kęstutis Gudmantas, „Vilniaus universiteto bibliotekos paliotipai ir senieji lietuviški įrašai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 21 knyga, 2006, p. 363–372
Giedrius Subačius, Mariusz Leńczuk, Wiesław Wydra, „The Earliest Known Lithuanian Glosses (~1520–1530)“, in: Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 31–70
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 09 09
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 432 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Missale ad usum romane ecclesie peroptime ordinatum ac diligenti cura castigatum...[1501 12 23]. – [8], CXCIX lap.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis