ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pakajaus-paslas! / verantwortlicher Redacteur Michel Schillok [fakt. Kristupas Kukaitis]. - 1881-1939

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Druck und Verlag von F.W. Siebert [1881-1939]
Apimtis Archyvinė kopija: 495MB Viešos prieigos kopija: 263MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lotynų lenkų
Pastabos
Tekstas liet., vok.; dalis teksto lenk., 1892, jan. 22 (Nr. 4); 1904, sept. 30 (Nr. 40), okt. 14 (Nr. 42), now. 4 (Nr. 45), now. 18 (Nr. 47); dalis teksto lot., 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14)
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Antr.: Pakajaus paslas!, 1885, jan. 9 (Nr. 2)-dec. 25 (Nr. 52); Pakajaus paslas, 1886-1914, merc. 27 (Nr. 13), apr. 10 (Nr. 15)-1933, merc. 24 (Nr. 6); Friedens-Bote, 1914, apr. 3 (Nr. 14); Maldos draugystės pakajaus paslas, 1933, Apr. 7 (Nr. 7)-1939, Febr. 3 (Nr. 3); Friedensbote des Gebetsvereins Memelgebiet, 1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Paantr.: Lietuwos brolams bei seserims Diewo zodi ir surinkimus apsakas, 1885-1900, now. 9 (Nr. 45); Lietuwos broliams bey seserems Diewo zodi ir surinkimus apsakasis, 1900, now. 16 (Nr. 46)-1925, sept. 25 (Nr. 39); Lietuwos broliams bey seserems Diewo zodi ir surinkimus apsakasis : laidzia Klaipedos kraszto Ew.-Lut. maldos draugyste Szilokarcziamoj (Szaline draugyja Rytpr. Ewang. maldu draugijos) : Eigentum des Ev.-Luth. Gebetsvereins für das Memelgebiet in Heydekrug (Zweigverein des Ostpr. Evang. Gebetsverein), 1926, apr. 23 (Nr. 17)-1927, apr. 8 (Nr. 14); laidzia Klaipedos kraszto Ew.-Lut. maldos draugyste Szilokarcziamoj (Szaline draugyja Rytpr. Ewang. maldu draugijos), 1927, apr. 15 (Nr. 15)-1930, jun. 6 (Nr. 12)
Red.: Ch. Kukat (verantw. Red.), 1888, now. 23 (Nr. 47)-1914, jul. 31 (Nr. 31); G. Mäder (verantw. Red.), 1914, aug. 7 (Nr. 32)-1924, apr. 4 (Nr. 14); Franz Gloschat (verantw. Red. i.[n] V.[ertretung]), 1925, jan. 2 (Nr. 1)-sept. 25 (Nr. 39); Daniel Kellnereit (verantw. Red. (atsako uz iture)), 1926, apr. 23 (Nr. 17)-1939, Jun. 23 (Nr. 13); Kellnereit, Daniel (verantw. für das Predigtmanuskript, fur den übrigen Teil der Vorstand), 1927, merc. 11 (Nr. 10)
Leidėjai: F. W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G., 1925, jan. 2 (Nr. 1)-1933, merc. 24 (Nr. 6); Verlag des Gebetsvereins, 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14); Memelländischer Gebetsverein, 1934, Aug. 10 (Nr. 16)-1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Išleid. vieta: Heydekrug-Szilutė, 1933, Apr. 7 (Nr. 7)-1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Got. šriftas
Priedai: Beilage zu No. ... des „Pakajaus paslas“ / verantwortlicher Redacteur Michel Schillok [fakt. Kristupas Kukaitis]. - [1881-1920]. - Memel : Druck und Verlag von F. W. Siebert, [1881-1920] (Memel : Druck von F. W. Siebert). - [1-4] p. ; 23-25 cm. - Got. šriftas. - Tekstas vok.; Jugendfreund = Jaunųjų draugas / für die Redaktion verantwortlich J. Idzelis. - Jg. 1, 1927, Februar (Nr. 1)-April (Nr. 2). - [Memel : Verlag von F. W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G.], 1927 (Memel : Druck von F. W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G.). - [4] p. ; 25 cm. - Got. šriftas. - Tekstas vok. - 25 ct Nr.
1905-1924 metais kaip priedas prie kai kurių „Pakajaus paslo“ numerių buvo spausdinami religinio turinio veikalai atskirais lapais, kuriuos skaitytojai vėliau galėjo įrišti kaip knygą
Gretut. antr.: Friedensbote, 1930, jul. 18 (Nr. 15)-1933, merc. 24 (Nr. 6); Friedensbote des Memelländischen Gebetvereins e.[ingetragener] V.[erein], 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14); Friedensbote des Gebetsvereins Memelgebiet, 1934, Aug. 10 (Nr. 16)-1939, Febr. 3 (Nr. 3); vok. dalies antraštė - Friedensbote des Gebetvereins der Evangelischen kirchlichen Gemeinschaft im Memelgebiet, 1936, Mai 1 (Nr. 9)-1939, Febr. 3 (Nr. 3)
Klaidos numeracijoje: 1890, sept. 13 [i.e. 12] (Nr. 37); 1902, merc. 21 (Nr. 21 [i.e. 12]); 1909, now. 12 (Nr. 45 [i.e. 46]); 1925, meiji 8 (Nr. 18 [i.e. 19])
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 09 12
Dvisavaitinis
Savaitinis
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 1438 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 1130 vaizdų
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Pakajaus-paslas!. - Klaipėda, 1881-1939
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis