ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žvaigždė. - 1901-1944

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [V. Varnagiris] [1901-1944]
Apimtis Archyvinė kopija: 27642MB Viešos prieigos kopija: 368MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų lotynų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1916, spal. 20 (Nr. 42), spal. 27 (Nr. 43); 1918, vas. 1 (Nr. 5); 1920, spal. 8 (Nr. 1); 1921, bal. 1 (Nr. 13), spal. 7 (Nr. 40), lapkr. 18 (Nr. 46), gruod. 2 (Nr. 48); 1922, bal. 7 (Nr. 14) , spal. 6 (Nr. 40); 1923, Nr. 3, 4, 10; 1928, Nr. 4; 1929, Nr. 4; 1930, Nr. 2, 4; 1931, Nr. 1, 2; 1932, Nr. 2-4; 1933, Nr. 4; 1934, Nr. 1, 4; 1935, Nr. 4; 1936, Nr. 4; 1937, Nr. 4; 1938, Nr. 4; 1939, Nr. 4; dalis teksto lot., 1930, Nr. 3
Aprašyta be 1906, Nr. 34, 35; 1909, Nr. 16; 1924, Nr. 12; 1926, Nr. 5, 6, 7, 10
Paantr.: sanvaitinis laikraštis : organas susivienijimo lietuvių Rymo katalikų Amerikoje, 1903, gruod. 24 (Nr. 51)-1904, kovo 4 (Nr. 9); sanvaitinis katalikiszkas laikrasztis : organas susivienijimo lietuvių Rymo katalikų Amerikoje, 1904, kovo 11 (Nr. 10)-1905, saus. 13 (Nr. 2); sanvaitinis katalikiszkas laikrasztis, 1905, saus. 20 (Nr. 3)-gruod. 29 (Nr. 52); savaitinis katalikiškas laikraštis , organas susivienyjimo lietuviu R. Kataliku Am., 1906, saus. 5 (Nr. 1)-rugs. 21 (Nr. 38); 1907, saus. 4 (Nr. 1)-vas. 15 (Nr. 7); Amerikos lietuvių katalikų savaitraštis, 1906, rugs. 28 (Nr. 39)-gruod. 28 (Nr. 52); savaitinis katalikiszkas laikrasztis, organas susiv. lietuviu R. Kataliku Amerikoje, 1907, vas. 22 (Nr. 8)-1909, liep. 3 (Nr. 26); savaitinis katalikiszkas laikrasztis, organas Lietuviu Kataliku federacijos, 1909, liep. 9 (Nr. 27)-gruod. 3 (Nr. 48); 1910, geg. 13 (Nr. 19)-1911, bal. 7 (Nr. 14); s[a]vaitnis katalikiszkas laikrasztis, organas lietuviu kataliku federacijos, 1909, gruod. 10 (Nr. 49)-1910, geg. 6 (Nr. 18); dešimt metinės sukaktuvės : savaitinis katalikiszkas laikrasztis, organas Lietuviu Katalikų federacijos : [žurnalas], 1911, bal. 14 (Nr. 15); Savaitinis Amerikos lietuviu kataliku laikrasztis, 1911, bal. 21 (Nr. 16)-gruod. 8 (Nr. 49); 1912, birž. 7 (Nr. 23)-1914, spal. 9 (Nr. 41); ivtasinis [i.e. savaitinis] Amerikos lietuviu kataliku laikrasztis, 1911, gruod. 15 (Nr. 50)-gruod. 29 (Nr. 52); svaitinis Amerikos lietuviu kataliku laikrasztis, 1912, saus. 5 (Nr. 1)-geg. 31 (Nr. 22); Amerikos lietuvių kat.[alikų] savaitinis laikraštis, 1914, spal. 16 (Nr. 42)-gruod. 25 (Nr. 52); Amerikos lietuvių katalikų savaitinis laikraštis, 1915-1922; mėnesinis žurnalas, 1925, Nr. 1-4, 6-12; bertaininis žurnalas, 1926-1934; 1935, Nr. 2-1939; 1940, Nr. 2
Red.: [Vincas Varnagiris], 1901-1902; [Jonas Montvila], 1901; [Petras Tumasonis], 1902-1903; [Julija Pranaitytė (fakt. red.), 1903-1940; [Antanas Milukas], 1906-1940; P. Abromaitis, 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1907, vas. 15 (Nr. 7); A.M. Milukas, (A. Milukas), 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1909, bal. 16 (Nr. 15), bal. 30 (Nr. 17)-rugs. 3 (Nr. 35); 1921, bal. 1 (Nr. 13), spal. 7 (Nr. 40); 1922, bal. 7 (Nr. 14), spal. 6 (Nr. 40); 1926, Nr. 2; 1927, Nr. 2, 4; 1928, Nr. 4; 1929, Nr. 4; 1930, Nr. 2, 4; 1931, Nr. 1, 2; 1932, Nr. 2-4; 1933, Nr. 4; 1934 Nr. 1, 4; 1935, Nr. 4; 1936, Nr. 4; 1937, Nr. 4; 1938, Nr. 4; 1939, Nr. 4; J. Skirmunt, 1907, vas. 22 (Nr. 8)-1909, birž. 16 (Nr. 15), bal. 30 (Nr. 17)-1914, bal. 24 (Nr. 17); Julia Pranaitis, 1921, bal. 1 (Nr. 13), spal. 7 (Nr. 40); 1922, bal. 7 (Nr. 14), spal. 6 (Nr. 40); 1926, Nr. 2; 1927, Nr. 2, 4; 1928, Nr. 4; 1929, Nr. 4; 1930, Nr. 2, 4; 1931, Nr. 1, 2; 1932, Nr. 2-4; 1933, Nr. 4; 1934, Nr. 1, 4; 1935, Nr. 4; 1936, Nr. 4; 1937, Nr. 4; 1938, Nr. 4; 1939, Nr. 4
Išleid. vieta: Shenandoah, Pa. & Greater New York, N.Y., 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1905; Shenandoah, Pa., 1906-1909, vas. 19 (Nr. 8); Philadelphia, Pa., 1923-1940; Philadelphia, Pa. & New York City, 1915, spal. 1 (Nr. 40)-1922
Leidėjai: M.J. Tananevicz, 1903, rugpj. 6 (Nr. 32)-rugpj. 13 (Nr. 33); Lithuanian Catholic Publishing Company (Lithuanian Cath. Publishing Company, Lithuanian Catholic Publishing Co.), 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1906, rugs. 21 (Nr. 38); 1907, birž. 28 (Nr. 26)-1914, bal. 24 (Nr. 17); Lietuvių katalikų spaudos bendrija, 1906, rug. 28 (Nr. 39)-1907, birž. 21 (Nr. 25); A Milukas & Co (A. Milukas & Co b-vė), 1914, geg. 1 (Nr. 18)-1940
Matmenys: Matmenys: 21 cm, 1923; 1936, Nr. 2, 4; 1937, Nr. 1; 1939, Nr. 1; 1940, Nr. 2; 22 cm, 1924; 1924, Nr. 1-11; 1936, Nr. 1, 3; 1937, Nr. 2-4; 1938, Nr. 2-4; 1939, Nr. 2-4; 23 cm, 1925, Nr. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12; 1926, Nr. 2, 3, 4, 8; 1927-1929; 1931, Nr. 1, 2, 4; 1932, Nr. 1, 2; 1933, Nr. 2; 24 cm, 1925, Nr. 3, 6, 7, 9, 10; 1930; 1931, Nr. 3; 1932, Nr. 3, 4; 1933, Nr. 1, 3, 4; 1934; 20 cm, 1926, Nr. 1, 9; 1938, Nr. 1; 1940, Nr. 1
Priedai: Suplement to Žvaigžde“ Nr. 35, september 1, 1905. - 1905. - [1] p. ; 35 x 18 cm.
Gretut. antr.: nurodyta metrikose, 1901-1914, bal. 24 (Nr. 17); 1915
Metr. antr.: Zvaigzde, 1901-1907, vas. 15 (Nr. 7)
Metr. paantr.: sanvaitinis laikrasztis, 1905; savaitinis laikraštis, 1906-1922
Virš. paantr.: A Lithuanian quarterly publication, 1926-1940, Nr. 2
Gretut. paantr.: nurodyta metrikose. The Lithuanian Weekly, 1901-1903, gruod. 3 (Nr. 49); 1906-1922; The Lithuanian Weekly : Oficial organ of Lithuanian R. C. Alliance of Amerika, 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1905
Klaidos numeracijoje: 1901, kovo 4 [i.e. 14] (Nr. 6). 1903, geg. 30 [i.e 7] (Nr. 19). 190 [i.e. 1904], liep. 8 (Nr. 27). 1910 [i.e. 1911], saus. 6 (Nr. 1)-saus. 20 (Nr. 3). 1914, spal. 2 (Nr. 30 [i.e. 40]. 1917, birž. [i.e. liep. ] 6 (Nr. 27). 1904 [i.e. 1905], saus. 6 (Nr. 1)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 07 04
Ketvirtinis
Mėnesinis
Savaitinis
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 2022 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 804 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Žvaigždė. - Brooklyn (N.Y.), 1901-[1944]
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis