ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žvaigždė. - 1901-1944

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [V. Varnagiris] [1901-1944]
Apimtis Archyvinė kopija: 27642MB Viešos prieigos kopija: 368MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų lotynų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1916, spal. 20 (Nr. 42), spal. 27 (Nr. 43); 1918, vas. 1 (Nr. 5); 1920, spal. 8 (Nr. 1); 1921, bal. 1 (Nr. 13), spal. 7 (Nr. 40), lapkr. 18 (Nr. 46), gruod. 2 (Nr. 48); 1922, bal. 7 (Nr. 14) , spal. 6 (Nr. 40); 1923, Nr. 3, 4, 10; 1928, Nr. 4; 1929, Nr. 4; 1930, Nr. 2, 4; 1931, Nr. 1, 2; 1932, Nr. 2-4; 1933, Nr. 4; 1934, Nr. 1, 4; 1935, Nr. 4; 1936, Nr. 4; 1937, Nr. 4; 1938, Nr. 4; 1939, Nr. 4; dalis teksto lot., 1930, Nr. 3
Aprašyta be 1906, Nr. 34, 35; 1909, Nr. 16; 1924, Nr. 12; 1926, Nr. 5, 6, 7, 10
Paantr.: sanvaitinis laikraštis : organas susivienijimo lietuvių Rymo katalikų Amerikoje, 1903, gruod. 24 (Nr. 51)-1904, kovo 4 (Nr. 9); sanvaitinis katalikiszkas laikrasztis : organas susivienijimo lietuvių Rymo katalikų Amerikoje, 1904, kovo 11 (Nr. 10)-1905, saus. 13 (Nr. 2); sanvaitinis katalikiszkas laikrasztis, 1905, saus. 20 (Nr. 3)-gruod. 29 (Nr. 52); savaitinis katalikiškas laikraštis , organas susivienyjimo lietuviu R. Kataliku Am., 1906, saus. 5 (Nr. 1)-rugs. 21 (Nr. 38); 1907, saus. 4 (Nr. 1)-vas. 15 (Nr. 7); Amerikos lietuvių katalikų savaitraštis, 1906, rugs. 28 (Nr. 39)-gruod. 28 (Nr. 52); savaitinis katalikiszkas laikrasztis, organas susiv. lietuviu R. Kataliku Amerikoje, 1907, vas. 22 (Nr. 8)-1909, liep. 3 (Nr. 26); savaitinis katalikiszkas laikrasztis, organas Lietuviu Kataliku federacijos, 1909, liep. 9 (Nr. 27)-gruod. 3 (Nr. 48); 1910, geg. 13 (Nr. 19)-1911, bal. 7 (Nr. 14); s[a]vaitnis katalikiszkas laikrasztis, organas lietuviu kataliku federacijos, 1909, gruod. 10 (Nr. 49)-1910, geg. 6 (Nr. 18); dešimt metinės sukaktuvės : savaitinis katalikiszkas laikrasztis, organas Lietuviu Katalikų federacijos : [žurnalas], 1911, bal. 14 (Nr. 15); Savaitinis Amerikos lietuviu kataliku laikrasztis, 1911, bal. 21 (Nr. 16)-gruod. 8 (Nr. 49); 1912, birž. 7 (Nr. 23)-1914, spal. 9 (Nr. 41); ivtasinis [i.e. savaitinis] Amerikos lietuviu kataliku laikrasztis, 1911, gruod. 15 (Nr. 50)-gruod. 29 (Nr. 52); svaitinis Amerikos lietuviu kataliku laikrasztis, 1912, saus. 5 (Nr. 1)-geg. 31 (Nr. 22); Amerikos lietuvių kat.[alikų] savaitinis laikraštis, 1914, spal. 16 (Nr. 42)-gruod. 25 (Nr. 52); Amerikos lietuvių katalikų savaitinis laikraštis, 1915-1922; mėnesinis žurnalas, 1925, Nr. 1-4, 6-12; bertaininis žurnalas, 1926-1934; 1935, Nr. 2-1939; 1940, Nr. 2
Red.: [Vincas Varnagiris], 1901-1902; [Jonas Montvila], 1901; [Petras Tumasonis], 1902-1903; [Julija Pranaitytė (fakt. red.), 1903-1940; [Antanas Milukas], 1906-1940; P. Abromaitis, 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1907, vas. 15 (Nr. 7); A.M. Milukas, (A. Milukas), 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1909, bal. 16 (Nr. 15), bal. 30 (Nr. 17)-rugs. 3 (Nr. 35); 1921, bal. 1 (Nr. 13), spal. 7 (Nr. 40); 1922, bal. 7 (Nr. 14), spal. 6 (Nr. 40); 1926, Nr. 2; 1927, Nr. 2, 4; 1928, Nr. 4; 1929, Nr. 4; 1930, Nr. 2, 4; 1931, Nr. 1, 2; 1932, Nr. 2-4; 1933, Nr. 4; 1934 Nr. 1, 4; 1935, Nr. 4; 1936, Nr. 4; 1937, Nr. 4; 1938, Nr. 4; 1939, Nr. 4; J. Skirmunt, 1907, vas. 22 (Nr. 8)-1909, birž. 16 (Nr. 15), bal. 30 (Nr. 17)-1914, bal. 24 (Nr. 17); Julia Pranaitis, 1921, bal. 1 (Nr. 13), spal. 7 (Nr. 40); 1922, bal. 7 (Nr. 14), spal. 6 (Nr. 40); 1926, Nr. 2; 1927, Nr. 2, 4; 1928, Nr. 4; 1929, Nr. 4; 1930, Nr. 2, 4; 1931, Nr. 1, 2; 1932, Nr. 2-4; 1933, Nr. 4; 1934, Nr. 1, 4; 1935, Nr. 4; 1936, Nr. 4; 1937, Nr. 4; 1938, Nr. 4; 1939, Nr. 4
Išleid. vieta: Shenandoah, Pa. & Greater New York, N.Y., 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1905; Shenandoah, Pa., 1906-1909, vas. 19 (Nr. 8); Philadelphia, Pa., 1923-1940; Philadelphia, Pa. & New York City, 1915, spal. 1 (Nr. 40)-1922
Leidėjai: M.J. Tananevicz, 1903, rugpj. 6 (Nr. 32)-rugpj. 13 (Nr. 33); Lithuanian Catholic Publishing Company (Lithuanian Cath. Publishing Company, Lithuanian Catholic Publishing Co.), 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1906, rugs. 21 (Nr. 38); 1907, birž. 28 (Nr. 26)-1914, bal. 24 (Nr. 17); Lietuvių katalikų spaudos bendrija, 1906, rug. 28 (Nr. 39)-1907, birž. 21 (Nr. 25); A Milukas & Co (A. Milukas & Co b-vė), 1914, geg. 1 (Nr. 18)-1940
Matmenys: Matmenys: 21 cm, 1923; 1936, Nr. 2, 4; 1937, Nr. 1; 1939, Nr. 1; 1940, Nr. 2; 22 cm, 1924; 1924, Nr. 1-11; 1936, Nr. 1, 3; 1937, Nr. 2-4; 1938, Nr. 2-4; 1939, Nr. 2-4; 23 cm, 1925, Nr. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12; 1926, Nr. 2, 3, 4, 8; 1927-1929; 1931, Nr. 1, 2, 4; 1932, Nr. 1, 2; 1933, Nr. 2; 24 cm, 1925, Nr. 3, 6, 7, 9, 10; 1930; 1931, Nr. 3; 1932, Nr. 3, 4; 1933, Nr. 1, 3, 4; 1934; 20 cm, 1926, Nr. 1, 9; 1938, Nr. 1; 1940, Nr. 1
Priedai: Suplement to Žvaigžde“ Nr. 35, september 1, 1905. - 1905. - [1] p. ; 35 x 18 cm.
Gretut. antr.: nurodyta metrikose, 1901-1914, bal. 24 (Nr. 17); 1915
Metr. antr.: Zvaigzde, 1901-1907, vas. 15 (Nr. 7)
Metr. paantr.: sanvaitinis laikrasztis, 1905; savaitinis laikraštis, 1906-1922
Virš. paantr.: A Lithuanian quarterly publication, 1926-1940, Nr. 2
Gretut. paantr.: nurodyta metrikose. The Lithuanian Weekly, 1901-1903, gruod. 3 (Nr. 49); 1906-1922; The Lithuanian Weekly : Oficial organ of Lithuanian R. C. Alliance of Amerika, 1903, gruod. 11 (Nr. 50)-1905
Klaidos numeracijoje: 1901, kovo 4 [i.e. 14] (Nr. 6). 1903, geg. 30 [i.e 7] (Nr. 19). 190 [i.e. 1904], liep. 8 (Nr. 27). 1910 [i.e. 1911], saus. 6 (Nr. 1)-saus. 20 (Nr. 3). 1914, spal. 2 (Nr. 30 [i.e. 40]. 1917, birž. [i.e. liep. ] 6 (Nr. 27). 1904 [i.e. 1905], saus. 6 (Nr. 1)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 07 04
Ketvirtinis
Mėnesinis
Savaitinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Žvaigždė. - Brooklyn (N.Y.), 1901-[1944]
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 804 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 2022 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis