ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Aušrinė / [redaktorius Stasys Šilingas]. - 1910-1914, 1917, 1919-1926, 1931-1933

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys F. Bortkevičienė
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: "Lietuvos žinių" literatūros ir mokslo neapmokamas priedas, 1910, Nr. 2-1914, Nr. 3(31); pažangiosios moksleivijos mėnesinis laikraštis: [žurnalas], 1917; socialistinės moksleivijos laikraštis: [žurnalas], 1919-1926; laisvos socialistnės minties žurnalas, 1931-1933
Red.: Petras Klimas, 1911, Nr. 1-4; S. Mošinskaitė, 1911, Nr. 5-1913, Nr. 25; Žemaitė (J. Žymantienė) (ats. red.), 1913, Nr. 26-1914, Nr. 1; M. Markauskas, 1917; A. Renkė, 1920-1921; Jonas Baronas (ats. red.), 1922; M. Strimaitis (ats. red.) [fakt. K. Boruta], 1923, Nr. 1-1925, Nr. 6, 1926, Nr. 7/8-9; K. Bubnys (ats. red.), 1925, Nr. 7-1926, Nr. 6; L. Gruodis (ats. red.), 1926, Nr. 10; J. Kruopas (ats. red.), 1931; J. Klimavičius (ats. red.) [fakt. Kazys Boruta], 1932-1933
Išleid. vietos: Maskva, 1917, Nr. 1, 2/3; Voronežas, 1917, Nr. 4/6; Marijampolė, 1919-1926; Kaunas, 1931-1933
Leidėjai: Marijampolės aušrininkų organizacija, 1917, 1919, Nr. 1-1920, Nr. 1/2; Aušrininkų centro komitetas, 1920, Nr. 3-1926, Nr. 10; Studentų socialistų aušrininkų draugija, 1931-1933
Matmenys: 23 cm, 1931-1933
Su met. turinio r-klėmis, 1910-1913
Įvairaus dažnumo
Susijusios vietos
UDK indeksas
371.211(474.5)(051), 329.78(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis