ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mano dovanėlė / parinko ir perpasakojo Pranys Mašiotas su savo mokinėmis. - 1913. - 22, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.]
Apimtis iliustr., 22, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Daukša, L. Rankr., Lit. sk., įr. 188. - Degutis, A. Prano Mašioto bibliografija. Vilnius, 1990. Įr. 9
T u r i n y s: Marytės katytė ; Ko paukštelė čiulbėjo? ; Petriuko piešiniai ; Julytės kiškelis ; Kačiukas ir avelės ; Stasiuks ir voverėlė ; Kačiukai ; Žvirbliai ; Jonuko kelionė ; Žvirblelis - šnekutis ir žuvytė - čiauškytė ; Paukštelių eglelė ; Voras ir uodas ; Paukštelių laiškas ; Kregždės ir žvirblis ; Petriukas ; Ginčas
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
888.2-93-34
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis