ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ateities keliu / redagavo Antanas Naudžius. - 1933

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Biržų ateitininkai sendraugiai [1933]
Apimtis iliustr., 40 p.; Archyvinė kopija: 546MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Vincento Lukoševičiaus asmeninė kolekcija
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 12 15 2011
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 44 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Ateities keliu : Biržų ateitininkų kuopos 20 m. sukaktuvėms paminėti / redagavo Antanas Naudžius. - Biržai, [1933]. - 40 p.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
UDK indeksas
329.78(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis