ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tikybinis jaunuomenės auklėjimas / K. Paltarokas. - 1930

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys s.n.] [1930]
Apimtis 16 p.; Archyvinė kopija: 254MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Atsp. iš "Tiesos kelio"
Su J. Slėnio proveniencija
Mons. Juozapo Antanavičiaus asmeninė biblioteka. - Spaudas: EX LIBRIS mons. Juozapo Antanavičiaus
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2015 09 01
Tiražas 1000 egz.
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 18 vaizdų
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Tikybinis jaunuomenės auklėjimas / K. Paltarokas. - [Kaunas, 1930. - 16 p.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
UDK indeksas
268
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis