ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Socialis klausimas / parašė prof. K. Paltarokas. - 1913

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Šv. Kazimiero draugija [1913]
Apimtis vinj., 216 p.; Archyvinė kopija: 13173MB Viešos prieigos kopija: 106MB
Daugiau informacijos apie objektą Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Virš. išleid. metai: 1914
Vincento Lukoševičiaus asmeninė kolekcija
Su proveniencija: K. [...]snis
Bibliogr. prakalboje
Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; 2017 01 05
Kn. taip pat: Aut. pratarmė, p. 3
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ištekliaus apimtis: 219 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 217 vaizdų
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Socialis klausimas / parašė prof. K. Paltarokas… - [Kaunas, 1913. - 216 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; Nr. 143)
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
UDK indeksas
316.42
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis