ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Iszskirstyti ir Szwentam Raszte randami Nussidawimai : / [Johanas Hiubneris] ; [vertė ir pratarmę parašė A. H. Pilgrimas]. - 1807

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Rasztais iszspausti ir parduodami pas Naszle Artungo,
Apimtis Archyvinė kopija: 2248MB Viešos prieigos kopija: 48MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
LB-A I-921.
Ištekliaus apimtis: 312 vaizdų
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis