ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sénos ir naujos krikszczoniszkos giesmės... / [parengė ir pratarmę parašė Kristijonas Gotlibas Milkus]. - 1806

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys knygdrukawonej' Lebrekto Eringo, [1806]
Apimtis vinj. ;, XX, 684, [36], 78, [2] p. :; Archyvinė kopija: 6332MB Viešos prieigos kopija: 141MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių
Pastabos
Antr. lap. dvispalvis.
Gotiškas šriftas.
D. Kleino "Naujos labbay priwalingos ir duszoms naudingos maldû-knygélos..." turi atsk. antr. lapą ir pag.
Skaitmeninė reprodukcija:
LB-A I-726.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Sénos ir naujos krikszczoniszkos giesmės, ypaczey senniemsiems ant géro su dideleis rasztais iszspáustos...
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 829 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis