ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sénos ir naujos krikszczoniszkos giesmės... / [parengė ir pratarmę parašė Kristijonas Gotlibas Milkus]. - 1806

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys knygdrukawonej' Lebrekto Eringo, [1806]
Apimtis vinj. ;, XX, 684, [36], 78, [2] p. :; Archyvinė kopija: 6332MB Viešos prieigos kopija: 141MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių
Pastabos
LB-A I-726.
Antr. lap. dvispalvis.
Gotiškas šriftas.
D. Kleino "Naujos labbay priwalingos ir duszoms naudingos maldû-knygélos..." turi atsk. antr. lapą ir pag.
Skaitmeninė reprodukcija:
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Ištekliaus apimtis: 829 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Sénos ir naujos krikszczoniszkos giesmės, ypaczey senniemsiems ant géro su dideleis rasztais iszspáustos...
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis