ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trubijimai amziu amziaus, arba Miszios, apie smerti, swieto gala, prisikelima numirusiuju, sudna diena, pekla, dangu ir amziu amzius / wokiszkoj kalboj suraszytos nů K. Melo, Klaipēdoj buwusio kunigo mete 1691-97, ir potam Ersfelde. - 1899. - [2], 192 p., [1] portr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Druck von Chr. Gedrat
Apimtis iliustr., [2], 192 p., [1] portr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Got. šriftas
Įrišta su: Porst, Johann. Pono Diewo dusziu wedimai kelu i iszganytinga amzia. Memel, 1899
Įrišta su: Porst, Johann. Pono Diewo dusziu wedimai kelu i iszganytingą amzią. Memel, 1899
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 2291 ; Kurschat A. Litteratur-Bericht // MLLG, 1900, H. 25, S. 103 ; [Zauniūtė M.] Kataliogas lietuvišku knygu su gotiškomis litaromis. Bitėnai, [1900], 160 ; Baltramaitis 2256 ; Bruožis p. 48 ; Biržiška III ir papild., skilt. CLXXXVI (186) bei papild. 1, 4259
Kn. taip pat: Priekalba apie iszleidimą szitų knygû : pratarmė, p. 1-2 ; Diewo bijasis, miels skaitytojau! : aut. pratarmė, p. 5-6
UDK indeksas
264-061
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis