Warning

Kazanie na przyjęciu do kościoła Missionarzow Wileńs. in monte Salvatoris ciała swiętey pamięci J.W. Jmci Pani z J.O. Xiąząt Radziwiłłow Birgitty Sołłohubowy generałowy artyl. W.X. Lit. / dnia 13. grudnia miane przez x. Michała Franciszka Karpowicza teologii y historyi kościelney w Generalnym Seminarium Wileńskim professora. - 1773

1. The work (the whole or part of it) may be used exclusively for personal, academic or educational purposes;
2. You must not use the work (the whole or part of it) for commercial purposes and advertising;
3. You must not make the work (the whole or part of it) publicly accessible on other websites or otherwise distribute it.

Do you accept these rules?