[Zbaražo ir Višniovo kunigaikščio, LDK lauko etmono Mykolo Servacijaus Višnioveckio raštas Steponui Kostrovskiui, kuriuo nurodoma Konstantinui Oziemblovskiui (Oziębłowski) išmokėti 600 auksinų iš Žiupronių dvaro už pasižymėjimą kare su švedais].