[Stanislovo Oziemblovskio (Oziembłowski) Apytalaukio dvaro ūkvedžio Jono Juškevičiaus (Juszkiewicz) priesaika, kuria patvirtina, kad prievarta sumokėjo švedams rekviziciją iš 13 dūmų - 26 talerius padūmės mokesčio].