[Pranciškonų vienuolio Mikalojaus Antano Ozemblovskio (Oziębłowski) raštas, kuriuo iš senelės Kristinos Stančikaitės-Šiukštienės (Stanczykowna Szuksczyna) ir motinos Petronėlės Šiukštaitės-Ozemblovskienės (Szykscianka Oziębłowska) paveldėtą Apytalaukio dvaro 1/4 dalį pardavė Minsko vaiskiui Jeronimui Mykolui Ivanauskiui (Iwanowski) už 4000 lenkiškų auksinų].