Perlojos RKB 1902--1909 m. gimimo ir santuokos metrikai ir metrikų išrašai sudaryti JAV Romos katalikų bažnyčiose.