Xięga metryczna Johaniszkielskiego rzymsko katolickiego parafialnego kościoła..