Balbieriškio RKB gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga (dublikatas).