Raguvos RKB 1919--1926 m. santuokos metrikų bei 1922--1927 m. priešsantuokinės apklausos knyga.