Gimimo ir mirties metrikų nuorašai, užsakų liudijimai, 1899--1905 m. pateikti Aukštosios Panemunės RKB.