Gimimo ir mirties metrikų nuorašai, užsakų liudijimai, 1912--1919 m. pateikti Aukštosios Panemunės RKB.