Jūžintų RKB 1705--1796 m. gimimo ir santuokos, 1769--1796 m. mirties metrikų knyga.