ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

   Šiuo metu Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir 15 valstybės archyvų, iš jų 10 – apskričių archyvų.

   Valstybės archyvų svarbiausi uždaviniai yra kaupti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentus, užtikrinti visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų. Archyvų saugyklose saugomi dokumentai nuo XV iki XXI a. užima daugiau nei 106 km lentynų. 2012 m. sausio 1 d. duomenimis, Nacionalinį dokumentų fondą valstybės archyvuose sudarė (apskaitos vienetais): rašytinių dokumentų – 9 938 224, kino dokumentų – 8 674, videodokumentų – 3 144, fotodokumentų – 387 561, garso dokumentų – 20 999.

   Vykdydami valstybės archyvuose saugomų Lietuvos istorinio paveldo dokumentų skaitmeninimą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba kartu su Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir Lietuvos valstybės istorijos archyvu dalyvauja Europos Sąjungos šalių narių archyvų institucijų vykdomame APEX (angl. Archives Portal Europe network of eXcellence) projekte. Įgyvendinant šį projektą apie 20 000 valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninių vaizdų numatoma pateikti į portalą „Europeana" viešai prieigai. Lietuvos archyvai dalyvavo ar dalyvauja ir kituose projektuose: drauge su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija įgyvendinamas projektas „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje", „Lietuvos dokumentinis kinas internete (e-kinas)", „Europos filmų tinklas (The European Film Gateway, EFG)", bendras projektas su Lenkijos tautos atminties instituto Nusikaltimų prieš lenkų tautą persekiojimo komisija bei projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra".

   Projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra" įgyvendinimo metu nuo 2011 m. į portalą epaveldas.lt buvo perkelta 519 Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomų Romos katalikų bažnyčių fondų bylų (76 052 skaitmeninių vaizdų). Šiuo metu portalo lankytojai gali susipažinti su beveik 2 500 metrikų aktų knygų turiniu (456 260 skaitmeninių vaizdų). Šių knygų skaitmeninimo darbai bus tęsiami ir pasibaigus projektui.

  Daugiau informacijos rasite mūsų tinklapyje: www.archyvai.lt
 

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis