ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Autorių teisių politika

Autorių teisių apsaugą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (toliau – ATGTĮ) Nr. XII-2708, 2016-11-03,  kurio nuostatos yra suderintos su Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartimi bei Europos Sąjungos teisės aktais. 

Šioje internetinėje svetainėje pateikta informacija, kaip galima naudotis kūriniais ar jų dalimis nepažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių autorių ir gretutinių teisių subjektų teises. ATGTĮ 15 straipsnio 2 dalis teigia, kad bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas (ATGTĮ 4 straipsnio 1 dalis).

Gretutinių teisių objektas – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija (ATGTĮ 2 straipsnio 11 dalis).

Gretutinių teisių subjektas – atlikėjas, fonogramos gamintojas, transliuojančioji organizacija, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas, kitas fizinis arba juridinis asmuo, ATGTĮ nustatytais atvejais turintis išimtines gretutines teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės gretutinės teisės (gretutinių teisių perėmėjas) ( ATGTĮ 2 straipsnio 12 dalis).

Kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, meno ir mokslo srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos (ATGTĮ 2 straipsnio 19 dalis).

Atlikėjas – aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar kitas asmuo, vaidinantis, dainuojantis, skaitantis, deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko pasirodymus. Šiame Įstatyme atlikėju taip pat laikomas orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas. (ATGTĮ 2 straipsnio 2 dalis).

Autorių teisių apsauga galioja visą autoriaus gyvenimo laikotarpį ir 70 metų po jo mirties. Kūriniai, kuriems nebegalioja autorių teisių apsauga, naudojami be autoriaus leidimo nepažeidžiant autorių asmeninių neturtinių teisių, kurios galioja neterminuotai bei nėra perduodamos.

Atlikėjų teisės galioja 50 metų po atlikimo datos.

Kaip ženklinti skaitmenintus objektus sužinosite apsilankę "Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai" svetainėje. Skaitmeninimo metodiką galite atsisiųsti čia.

Skaitmeninto turinio šioje internetinėje svetainėje naudojimas

Dokumentinis paveldas

Skaitmenintą dokumentinį paveldą, kuriam negalioja autorių teisės, galima naudoti (viešai skelbti, atgaminti), nurodant naudojamo objekto šaltinį (nuorodą į šią interneto svetainę). Kitu atveju būtina gauti raštišką organizacijos, kuri saugo skaitmeninto objekto originalą, leidimą. Kreiptis galima šiais adresais:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka epaveldas@lnb.lt 
Kauno apskrities viešoji biblioteka k.bartkiene@kvb.lt  
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka info@klavb.lt
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka margarita.masaliene@pavb.lt
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka savbweb@savb.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka gotalskis@mab.lt 
Vilniaus universiteto biblioteka elona.malaiskiene@mb.vu.lt
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus muziejus@ltmkm.lt
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba istorijos.archyvas@lvia.lt

Muzikos kūriniai

Muzikos kūrinius galima tik klausyti. Kitoks šių kūrinių panaudojimo būdas nėra leidžiamas.

Muzikos kūrinius draudžiama atgaminti (įsirašyti į laikmenas, įskaitant mobiliuosius telefonus, transliuoti, retransliuoti, viešai skelbti - įskaitant jų demonstraciją per viešai prieinamus kompiuterių tinklus kitose interneto svetainėse).

Dailės kūriniai

Muziejų eksponatų skaitmeninti vaizdai yra muziejaus autoriaus teisių objektas. Jie skirti tik skaityti ir žiūrėti. Visi Lietuvos dailės muziejaus skaitmeninti vaizdai yra paženklinti nematomais vandens ženklais, leidžiančiais nustatyti vartotoją.

Kopijuoti skaitmenintus vaizdus, juos dauginti, redaguoti, naudoti komerciniams tikslams, viešai skelbti ar juos padaryti viešai prieinamus per kompiuterių tinklus kitose interneto svetainėse draudžiama. Asmeniniam naudojimui tokius vaizdus leidžiama kopijuoti tik vieną kartą.
Norintys reprodukuoti ar kitaip naudoti muziejų eksponatų skaitmenintus vaizdus, leidimo privalo kreiptis e. pašto adresais:

Lietuvos dailės muziejus info@limis.lt
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus muziejus@ltmkm.lt


Tinklalapio dizainą kuria ir prižiūri UAB "Asseco Lietuva". Šio dizaino elementus kopijuoti ar imituoti kituose tinklalapiuose yra draudžiama.

 

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis