ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę

Projekto vykdytojas. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto naudos gavėjai – apskričių ir viešosios bibliotekos.

Projekto trukmė. 28 mėn. po Projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo.

Projekto tikslas: užtikrinti lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis.

Projekto uždaviniai:

 • parengti Lietuvių literatūros klasikos kūrinių atrankos ir įtraukimo į e-klasikos biblioteką metodiką.
 • suformuoti Lietuvių literatūros klasikos skaitmenintą turinį pagal parengtą metodiką.
 • sukurti lietuvių literatūros klasikų kūrinių elektroninių knygų biblioteką VEPIS struktūroje, užtikrinant prieinamumą įvairiomis priemonėmis elektroninėje erdvėje.

Laukiami projekto rezultatai:

 • Parengta Lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų bibliotekos (e-klasika) VEPIS struktūroje formavimo metodika
 • Suskaitmeninti 600 lietuvių literatūros klasikos kūriniai
 • Suskaitmeninti lietuvių literatūros klasikos kūriniai atpažinti ir paruošti elektroninių knygų formatais : EPUB, MobiPocket, PDF, HTML ir TXT
 • Modifikuota VEPS programinė įranga, pritaikant ją lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų formatais  paruošimui, saugojimui bei publikavimui VEPS portale
 • Modifikuota LIBIS programinė įranga, pritaikant ją lietuvių literatūros klasikos kūrinių užsakymui elektroninių knygų skaityklėse užsakymui ir išdavimui Lietuvos bibliotekose
 • Sukurtos 2 elektroninės paslaugos „Skaityti / parsisiųsti elektroninę knygą internetu" ir „Užsakyti / rezervuoti ir gauti skaityklę bibliotekoje"
 • Įgyvendinus projektą  bus užtikrintas ilgalaikis suskaitmenintų lietuvių literatūros klasikos kūrinių išsaugojimas
 • Projektas įgyvendinamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems", kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, lėšomis.

Projekto uždavinys „Sukurti lietuvių literatūros klasikų kūrinių elektroninių knygų biblioteką, užtikrinant prieinamumą įvairiomis priemonėmis elektroninėje erdvėje", susijęs su Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" uždaviniu „Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje". Įgyvendinat šį uždavinį numatyta sukurti lietuvių literatūros klasikos elektroninių knygų biblioteką, užtikrinti kūrinių publikavimą elektroninėje erdvėje ir prieinamumą pasinaudojant naujomis technologijomis ir priemonėmis: personaliniu kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, elektroninių knygų skaitykle, mobiliuoju telefonu ir kt., pasinaudojant sukurtų elektroninių paslaugų galimybėmis. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos/įsigytos priemonės taip pat prisidės prie viešojo sektoriaus institucijų (projekto vykdytojo ir viešųjų bibliotekų) veiklos efektyvumo didinimo bei veiklos rezultatų sklaidos elektroninėje erdvėje.

Projektas tiesiogiai atitinka Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos 2 tikslą „Skatinti Lietuvos kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir užtikrinti jų prieigą visuomenei", 2.1 uždavinį „Vykdyti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos darbus" ir 2.1.7 priemonę „Užtikrinti skaitmenintų lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą internete", nes jo metu numatoma sukurti skaitmenintų lietuvių literatūros klasikų darbų biblioteką, bei sukurti modernias priemones prieigai prie elektroninių knygų.

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis