Didinti šriftą. Mažinti šriftą.
Lietuvos kultūros paveldo  paieška

Bendra informacija apie Virtualią kultūros paveldo sistemą

Virtuali kultūros paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo,  skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją.  VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą.
VEPS yra įdiegtas Vientisas  istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras, kuris yra ne tik turtinga žinių bazė, bet ir efektyvus semantinės paieškos įrankis Virtualioje kultūros paveldo sistemoje.

Įgyvendinant projektą "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" buvo sukurta lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų biblioteka, kartu su sukurtomis moderniomis prieigos prie elektroninių knygų priemonėmis, integruojama su portalu kaip neatsiejama VEPS dalis, tokiu būdu tapdama vieninga ir neatskiriama skaitmeninto kultūros paveldo sudėtine dalimi.

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis