ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kolekcijos


Knygos
 

Lietuvių literatūros klasika
 

  • Senosios lietuviškos knygos (1547-1863);
  • spaudos draudimo laikotarpio knygos (1864-1904);
  • XVI-XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygos lotynų ir lenkų
    kalbomis;
  • Mažosios Lietuvos knygos;
  • XVI-XVIII a. Lietuvoje leistos knygos lietuvių ir kitomis kalbomis;
  • 1905-1917 m. leistos knygos lenkų kalba;
  • XX a. pirmoje pusėje leistos knygos.

  • Senosios lietuvių literatūros klasika (XIII-XVIII a.);
  • Naujųjų laikų lietuvių literatūros klasika (XIX a. ir XX a. I pusė);
  • Šiuolaikinės lietuvių literatūros klasika.


Periodika
 

Rankraščiai
  • 1945-2000 m. lietuvių išeivijos periodiniai leidiniai;
  • 1832-1947 m. Lietuvos periodiniai leidiniai lietuvių kalba;
  • 1906-1940 m. Lietuvoje leisti laikraščiai, žurnalai ir tęstiniai leidiniai
     baltarusių kalba.
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių periodiniai leidiniai:
  • Kaune 1922-1934m. lenkų kalba leistas „Dzień Kowieński";
  • Klaipėdos miesto laikraštis „Raudonasis švyturys" (1945-1950);
  • Šiaulių miesto laikraštis „Raudonoji vėliava" (1944-1974).
  • XVI-XX a. pirmosios pusės įvairių parapijų Romos katalikų
     bažnyčios metrikų aktų knygos;
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų aktų knygos (1540-1845);
  • XVIII-XIX a. pirmosios pusės Lietuvos dvarų archyvo dokumentai;
  • XVII–XIX a. Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai.
Personalijų kolekcijos:
   P. Šalčiaus, P. Juozapavičiaus, A. Janulaičio, J. Žukauskaitės,
L.  Kuodžio, L. Rapšytės, J. Stakausko, E. Gabulaitės, A. Šilgalytės,
E. Juzulėnienės, M. Lukšio, I. Moigytės, G.Petkevičaitės-Bitės,
M.Slančiausko, M.Untulio, A.Povyliaus, P. Šiaučiūno archyvai.

Smulkioji spauda
 
Lietuvos dailės muziejaus eksponatai
Taikomosios dailės rinkinys
 
XVII-XX a. pirmosios pusės smulkioji spauda:
  • atsišaukimai, valdžios institucijų įsakymai, potvarkiai, skelbimai;
  • teatrų, koncertinės įvairių draugijų renginių afišos, programos;
  • įvairi religinė smulkioji spauda ir kt.

 
  • archeologinė keramika;
  • 1971-1975 m. keramika;
  • gintaras;
  • XVI-XX a. metalas, specialus rinkinys;
  • XVII-XX a. pr. porcelianas;
  • XVII-XX a. stiklas;
  • XVI-XX a. istorinė tekstilė;
  • XVI-XX a. pirmosios pusės baldai;
  • XIV-XVI a., XVI-XX a. numizmatika, XVI-XVIII a. medaliai.

Dvimatė grafika

Liaudies meno rinkinys

XIX a. antrosios pusės -XX a. fotografijos;
XX a. pirmoji pusė:
  • iki 1945 m. išleisti lituanistiniai miesto vaizdų atvirukai ir atvirukų
    rinkiniai lietuvių, anglų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis;
  • plakatai, ekslibrisai;
  • scenografijos eskizai.
1960-1990 tarybinio laikotarpio negatyvai, nuotraukos.
  • XIX-XX a. pr. liaudies taikomoji dailė: baldai, smulkieji
     medžio dirbiniai, indai;
  • XVII-XX a. pirmosios pusės liaudies vaizduojamoji dailė;
  • XVIII-XIX a. pirmosios pusės liaudies tekstilė: drabužiai, drobulės,
     gūnios, audiniai;
  • 1921-1929 m. liaudies meno fototeka.

Kartografiniai leidiniai

Vaizduojamosios dailės rinkinys

  • XVII-XX a. pirmosios pusės atlasai, žemėlapiai;
  • jūrlapiai, jūrinės planšetės.
  • XVI-XIX a. tapyba;
  • XX a. pirmosios pusės tapyba;
  • XIV-XX a. pirmosios pusės senoji skulptūra, išeivijos skulptūra;
  • XVII-XX a. akvarelė-pastelė;
  • XX a. meninė fotografija;
  • istorinė fotografija.

Garso įrašų kolekcija 
(nuo 2021 01 12 nėra galimybės perklausyti garso įrašų)
 

  • 1908-1966 m. šelako plokštelės, išleistos įvairiose pasaulio šalyse;
  • 1941-1993 m. vinilo plokštelės, išleistos įvairiose pasaulio šalyse;
  • 1916-1928 m. ritinėliai pianolai, išleisti JAV.

 

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis