ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kauno apskrities viešoji biblioteka

     Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) yra didžiausia viešoji biblioteka Lietuvoje, aptarnaujanti Lietuvos ir užsienio šalių piliečius. Ji taip pat yra Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų metodikos, bibliografijos ir informacijos bei dokumentinio paveldo išsaugojimo ir sklaidos centras.

     KAVB tiria bibliotekų veiklą, rengia metodinius ir informacinius leidinius, dalijasi informacijos ištekliais, teikia profesinę pagalbą, organizuoja renginius, mokymus ir įgyvendina bendrus projektus, taip pat saugoja, tvarko ir tiria dokumentinį kultūros paveldą bei užsiima įvairiapusiška jo sklaida.

     KAVB dalyvauja tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose projektuose, ypač aktyviai skleidžia informaciją apie Kauno istorijos ir kultūros paveldą, rengia leidinius. Ji taip pat teikia išplėtotą virtualių produktų spektrą: kuria elektroninius žinynus, bibliografijas ir parodas, rengia interaktyvų naujienlaiškį, pildo tinklaraštį, su vartotojais bendrauja socialine tinkle Facebook, kasmet diegia vis naujas elektronines paslaugas.

     KAVB vienintelė apskričių viešųjų bibliotekų tarpe vykdo ir nacionalines funkcijas. Ji yra įpareigota saugoti antrąjį, archyvinį nacionalinės spaudos egzempliorių, kurį kaupia daugiau nei penkiasdešimtmetį, ir dalyvauti rengiant nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją.

     Šiuo metu KAVB yra 18 struktūrinių padalinių, dirba 202 darbuotojai, iš kurių 144 profesionalūs bibliotekininkai. KAVB paslaugomis kasmet naudojasi apie 20 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien apsilanko per 700 lankytojų. KAVB sukauptas didesnis nei 2 mln. dokumentų fondas, kurį sudaro įvairios tematikos leidiniai lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis.

     Projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" įgyvendinimo metu KAVB planuoja suskaitmeninti ir į VEPS duomenų banką bei portalą www.epaveldas.lt pateikti 3555 objektus bei per 80 000 dokumentų puslapių (vaizdų).  Projekto lėšomis suremontuotos patalpos ir įrengti du padaliniai VEPS projekto veikloms vykdyti.

Projekte dalyvaujantys KAVB skyriai suskaitmenins:

•   Senųjų ir retų spaudinių skyrius: Mažosios Lietuvos leidiniai, 1900-1940 m. leidiniai ir periodika, smulkioji spauda,  A.Janulaičio ir P.Šalčiaus rankraščių kolekcijos;
•   Meno leidinių skyrius: senieji Lietuvos atvirukai ir lietuvių dailės parodų katalogai;
•   Muzikos leidinių skyrius: natų leidiniai;
•   Informacinių paslaugų skyriaus Kaunistikos grupė: Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys.

Daugiau informacijos rasite čia

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis