ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

    Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra nacionalinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos meno vertybes. Muziejaus steigėja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus fondą 2012 m. sausio 1 d. sudarė 232 717 eksponatai.

Tikslai

•   derinti meno, kultūros vertybių kaupimą ir saugojimą su komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos švietimu;
•   susieti kultūros paveldo apsaugą su gyventojų kultūros poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu;
•   išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualizuoti;
•   skatinti nacionalinės kultūros atvirumą;
•   plėtoti informacinę visuomenę.

Virtualios kultūros paveldo sistemos plėtra (VEPS)

    Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, dalyvaudamas projekte ypatingą dėmesį skiria liaudies meno ir taikomosios dailės eksponatams. Skaitmeninama tradicinė liaudies skulptūra, liaudies meistrų sukurti baldai, keramikos, medžio dirbiniai, gausi senosios liaudies tekstilės kolekcija, sukaupta pokaryje rengtų liaudies meno ekspedicijų metu. Iš taikomosios dailės rinkinio visuomenei bus pateikiama eksponatų iš stiklo, porceliano, metalo. Muziejuje yra gausios baldų, numizmatikos, laikrodžių kolekcijos, meninės fotografijos, tapybos rinkiniai. Projekto metu suskaitmeninta 12 500 Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus eksponatų.

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis