ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Liaudies meno rinkinys

Liaudies taikomoji dailė

    Liaudies taikomosios dailės rinkinį sudaro daugiau kaip 8 000 muziejuje saugomų liaudies taikomosios dailės eksponatų. Nemažą jų dalį sudaro XIX–XX a. pr. baldai: skrynios, spintos, kėdės, rankšluostinės, smulkieji medžio dirbiniai.  Čia gausu ir moters darbo įrankių: ratukų nytims pakelti, kultuvių, kočėlų, verpsčių, prieverpsčių. Reikšmingą dalį sudaro indai: puodynės, juodpuodžiai, ąsočiai, lėkštės ir kt.
 

Liaudies vaizduojamoji dailė

    Šiam muziejaus rinkiniui priklauso XVII–XX a. pirmajai pusei priskiriami kryžiai, koplytėlės, medžio skulptūros, grafikos ir tapybos kūriniai. Muziejuje sukaupta gausi liaudies skulptoriaus Vinco Svirskio (1835–1916) didžiulių kryžių su bareljefinėmis šventųjų figūromis kolekcija. Itin vertinga grafikos kolekcija, kurioje yra ir garsaus lietuvių raižytojo Aleksandro Vinkaus (1832–1912) kūrinių, tarp jų ir „Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motina", „Adomas ir Ieva", „Paskutinis teismas" ir kiti itin vertingi eksponatai. Liaudies vaizduojamosios dailės rinkiniui priklauso ir šiuolaikinės (XX a. antros pusės) tautodailės kūriniai. Iš jų itin įdomūs liaudies drožėjų Ipolito Užkurnio, Stanislovo Riaubos, Liongino Šepkos bei liaudies tapytojų Petronelės Gerlikienės, Monikos Bičiūnienės, Jadvygos Nalivaikienės darbai. Šiuolaikinę liaudies grafiką muziejuje geriausiai reprezentuoja Romano Krasninkevičiaus medžio raižinių kolekcija, kuri yra didžiausia Lietuvoje.

Liaudies tekstilė

    Muziejuje saugomi seniausi liaudies tekstilės rinkinio eksponatai yra sukurti XVIII–XIX a. pirmoje pusėje.  Tarp jų nemažai marškinių, drobulių, gūnių. Yra sukauptos ir didelės tradicinių XIX–XX a. pirmosios pusės interjero audinių, drabužių bei jų detalių, XX a. antrosios pusės liaudies audinių kolekcijos.  Jose daug rankšluosčių, juostų, prijuosčių, marškinių, skarelių, skarų ir kt. eksponatų, kurie atskleidžia per daugelį šimtmečių susiformavusias lietuvių tekstilės tradicijas ir liaudies meistrų talentą.

Liaudies meno fototeka

    Kolekcijoje gausus Adomo Varno sukauptų kryžių ir koplytėlių fotografijų rinkinys, kuriame yra apie 2 000 nuotraukų. Didžioji jų dalis sukurta 1921–1929 metais. Saugoma ir keliolika ankstesnių   pozityvų. A. Varnas XX a. pr. ir ypač XX a. 3 dešimtmetyje ne tik pats fotografavo įvairius mažosios architektūros paminklus, bet ir rinko kitų asmenų padarytus tos pačios tematikos negatyvus bei pozityvus. Daugelio fotodokumentų autoriai nėra žinomi, nes tuo metu, kai nuotraukos buvo kuriamos, svarbiausia buvo užfiksuoti kuo daugiau sparčiai nykstančių mažosios architektūros paminklų, t. y.  dėmesys buvo koncentruojamas į fotodokumentuose užfiksuojamą vaizdą, o ne jų autorius.
 

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis