ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

    Biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija. Bibliotekos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos mokslų akademija. Teisę naudotis Biblioteka turi visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

    Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondą 2012 m. sausio 1 d. sudarė 3.755.249 egz., iš jų 267.449 vnt. rankraštinių dokumentų. 2012 m. sausio 1 d.  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo 11.170 registruotų vartotojų.

Tikslas

       Bibliotekos pagrindinis tikslas – tenkinti mokslo visuomenės informacinius poreikius, išsaugoti ir ateities kartoms perduoti sukauptus ir toliau kaupiamus dokumentinio paveldo rinkinius bei vykdyti mokslinę ir edukacinę misiją. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija.

Uždaviniai

•  aprūpinti mokslo visuomenę informacijos ištekliais;
•  vykdyti ir skatinti mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimus;
•  diegti naujas informacijos ir komunikacijos technologijas;
•  ugdyti mokslinį pažintinį rašytinės kūrybos vertės suvokimą.

Vertybės

•   Profesinis tobulėjimas
•   Kompetencija
•   Komandinis darbas
•   Atsakomybė

Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)

       Projektas vykdomas nuo 2010 m. Tikslas - užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą. LMA Vrublevskių biblioteka suskaitmenino 9013 objektus.

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis