ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

   Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) įkurta 1919 m. Tai pagrindinė šalies viešo naudojimo mokslinė biblioteka, atliekanti taip pat ir parlamentinės bibliotekos funkcijas. Kartu LNB yra:

•  valstybinė universali lietuviškų, lituanistinių ir užsienio dokumentų saugykla,
•  nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas,
•  nacionalinės bibliografijos, lituanistinių leidinių valstybinio registravimo centras,
•  Lietuvoje publikuotų dokumentų statistinės apskaitos centras,
•  tarptautinių standartinių numerių suteikimo ir registracijos centras,
•  socialinių ir humanitarinių mokslų, politikos, ekonomikos ir kultūros informacijos centras,
•  šalies bibliotekų tiriamosios ir metodinės veiklos koordinavimo centras,
•  Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centras,
•  depozitinė Europos Sąjungos, Pasaulio banko ir Tarptautinės atominės energijos agentūros biblioteka.

Misija– užtikrinti Lietuvos žinių visuomenės poreikių dokumentinei ir skaitmeninei informacijai patenkinimą.

Uždaviniai

•  kaupti ir saugoti ateities kartoms Lietuvos ir su Lietuva susijusį dokumentinį kultūros paveldą,
•  užtikrinti jo sklaidą ir prieigą Lietuvos ir pasaulio vartotojams,
•  aktyviai dalyvauti žinių visuomenės kūrime, naudojant šiuolaikines informacijos technologijas,
•  tobulinti savo veiklą ir paslaugas, padedant kiekvienam Lietuvos piliečiui nenutrūkstamai mokytis ir tobulėti,
•  teikti metodinę paramą Lietuvos bibliotekoms,
•  vykdyti bibliotekininkystės, bibliografijos, informatikos ir knygotyros mokslinius tyrimus,
•  plėtoti bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į tarptautinės bibliotekininkystės procesus.
 

  LNB atvira visiems Lietuvos ir užsienio piliečiams be jokių apribojimų. Pirmenybė teikiama mokslo, studijų, informacijos, kultūros ir pažintinių poreikių tenkinimui.

 

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis